Dijital geleceğinizi erişim güvenliğinde lider ile koruyun

Kolay kurulum ve kullanımıyla WALLIX Bastion PAM çözümü, BT altyapısında bulunan, kritik konum arz eden ayrıcalıklı erişim hakları için sağlam güvenlik ve yönetim sağlar. Basitleştirilmiş PAM çözümü ile saldırı alanını daraltır, uyumluluklara yönelik gereksinimleri karşılar. 2022 Gartner® Magic Quadrant™’ da “Lider” olarak tanımlanmıştır.

Neden Wallix ?

Basitleştirilmiş Siber Güvenlik

Sorunsuz kullanıcı deneyimi ile kapsamlı çözümler. Kurulumu kolay, çalışması ve bakımı basit.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi Lideri

PAM'de bir lider ile kullanıcı ayrıcalıklarını ve gizli bilgileri kontrol ederek ve denetleyerek stratejik varlıklarınızı koruyun

Endüstri Sertifikalı Çözümler

Ulusal, eyalet veya işletme yönetmeliklerine uyum sağlamak için uçtan uca sertifikalı çözümler

Güvenli Dijital Gelecek için Gelişmiş Çözümler

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi

Kurulum ve kullanımı kolay olan WALLIX Bastion PAM çözümü, kritik BT altyapısına sağlam güvenlik ve gözetim sağlar. Basitleştirilmiş Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ile saldırı yüzeyini azaltın ve yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılayın.

Son Kullanıcı Ayrıcalık Yönetimi

Yenilikçi uç nokta ayrıcalık yönetimi sayesinde yüksek izinlere sahip kullanıcı hesaplarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın. Kullanıcı verimliliğini etkilemeden, uygulama ve süreç düzeyinde kontrol edilen izinlerle benzersiz güvenlik.

Kimlik Erişim Yönetimi

Merkezi bir platformdan önemli iş uygulamalarına erişimi basitleştirin ve güvenli hale getirin. Stratejik varlıkları koruyun, verimliliği ve üretkenliği artırın ve hem uygulama kullanıcıları hem de yöneticiler için kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Çok Faktorlü Kimlik Doğrulama

WALLIX Authenticator, nerede olursanız olun yüksek güvenlikli bir bağlantı ile BT'ye, uygulamalara ve verilere erişimi korumak için güçlü, çok faktörlü kimlik doğrulama sunar. Ödün Vermeyen Güvenlik için Güçlü Kimlik Doğrulama

Kapsamlı Erişim Güvenliği Özellikleri

Oturum Yönetimi
Parola Yönetimi
Erişim Yönetimi
Yetki Yükseltme
Otomasyon Yönetimi
Oturum Yönetimi
Güçlü ve kullanımı kolay Ayrıcalıklı Oturum Yönetimi özellikleri ile kritik varlıklarınızı siber saldırılara karşı koruyun. BT yöneticilerinin verimliliğini artırırken ve ayrıcalıklı erişim üzerinde kolay kontrol sağlarken, siber güvenlik uyumluluk gereksinimlerini karşılayın ve ayrıcalıklı oturum etkinliğini izleyin.

WALLIX Session Manager, BT liderlerine ağ varlıklarına erişimi yönetmek, kontrol etmek ve denetlemek için güçlü bir çözüm sunar ve yalnızca doğru kişinin doğru BT kaynaklarına erişmesini sağlayan güçlü bir güvenlik duruşu sağlar.
Parola Yönetimi
Kimlik bilgilerini kontrollü bir kasada güvenli bir şekilde saklayın ve üst düzey şifreleme sayesinde parolaları hırsızlığa ve paylaşıma karşı koruyun. Yapışkan notlara yazılan veya güvenli olmayan Excel dosyalarında saklanan ya da daha kötüsü herkesin keşfetmesi için açık metin komut dosyalarına kaydedilen parolaların kullanımını ortadan kaldırın. Ayrıcalıklı kimlik bilgileri üzerinde sıkı kontrol için üst düzey parola güvenliği kontrollerinin yanı sıra Uygulamadan Uygulamaya Parola yönetiminden yararlanın.

WALLIX Password Manager, BT liderlerinin parolalarını, gizli bilgilerini ve kimlik bilgilerini kolayca kontrol etmelerini ve yönetmelerini sağlar. WALLIX kasası ile çalışır veya mevcut yatırımları korumak ve geliştirmek için üçüncü taraf kasalarla entegre olur.
Erişim Yönetimi
BT yöneticilerinin ve harici sağlayıcıların güvenli tasarım özellikleriyle her yerden güvenli bir şekilde bağlanmaları için güvenli uzaktan erişim sağlayın; BT ekibinizi yalnızca doğru kişinin doğru kaynağa doğru amaçla erişebilmesini sağlamak için güçlendirin.

Access Manager'ın oturum yönetimli HTML5 tarayıcı tabanlı bağlantısı sayesinde RDP, SSH veya Telnet bağlantısı açma ihtiyacını ortadan kaldırın. Uç noktalarda ek eklentiler veya şişman istemciler gerekmez ve kritik kaynaklara erişimi güvence altına almak için izlenemeyen VPN altyapısı gerekmez.

WALLIX Erişim Yöneticisi, ayrıcalıklı oturum adli analizi için gelişmiş çoklu Bastion Küresel Arama yetenekleri sunar ve küresel bir çok kiracılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi mimarisi için birkaç Bastion örneğine yayılan kiracıları ayırt edebilir.
Yetki Yükseltme
Yönetici hakları, hayati varlıklarınıza kritik güvenlik açıkları getirebilir. Üretkenlikten ödün vermeden doğru ayrıcalığın doğru kullanıcıya doğru zamanda verildiğinden emin olun.

Ayrıcalık Yükseltme ve Delegasyon Yönetimi, en hassas BT kaynaklarınıza erişim hakları üzerinde En Az Ayrıcalık kontrolü sunar. Aşırı ayrıcalıklı kullanıcıları ortadan kaldırın ve ekiplerinizin üretkenliğini engellemeden güvenlik risklerini en aza indirin.
Otomasyon Yönetimi
DevOps ve Robotik Süreçlerin, komut dosyalarında bırakılan savunmasız, sabit kodlu kimlik bilgileri olmadan kritik BT kaynaklarına gerçek zamanlı olarak otomatik olarak erişmesini sağlayın. AAPM modülü, WALLIX Bastion Vault'ta depolanan hedef parolalara mühürlü erişim sağlamak için Ansible, Terraform ve diğer benzer araçlarla çalışan, kurulumu kolay bir yazılımdır.

WALLIX Uygulamadan Uygulamaya Parola Yöneticisi, DevOps'un kimlik bilgilerini hiç bilmeden kritik kaynaklara erişmesini sağlar. Tüm gizli bilgiler güvenli bir şekilde saklanır ve AAPM, rakipsiz güvenlik ve kontrol ve etkilenmemiş üretkenlik için DevOps araçları veya robotları için tamamen güvenli erişim sağlar.

Wallix Bastion Portfolio

Güvenli Uzaktan Erişim

Dünya çapında kuruluşlarda uzaktan çalışma giderek artmakta, bu da giderek daha fazla uzaktaki kullanıcıya güvenli erişimi kolaylaştırma ihtiyacı doğurmakta ve geleneksel VPN çözümlerini maliyetleri ve karmaşıklıkları nedeniyle giderek daha az ilgili hale getirmektedir.

Herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen HTML5 tabanlı güvenli bir bağlantı çözümü aracılığıyla BT yöneticilerine ve harici sağlayıcılara güvenli uzaktan erişim sağlayın. RDP, SSH veya telnet bağlantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak WALLIX Bastion'a erişimi basit ve zengin özellikli hale getirin. Uzak Oturumlar, dahili oturumlarla aynı düzeyde kontrol, onay, izleme ve takipten yararlanarak BT denetçilerinin tüm ayrıcalıklı erişimi her yerden kontrol etmesini, denetlemesini ve analiz etmesini sağlar.

Tam Zamanında ve Sıfır Bekleme Ayrıcalıkları

Just-in-Time (JIT) ve Zero Standing Privileges politikaları, BT varlıklarını korumanın ve doğru kullanıcının doğru kaynaklara, doğru amaç için ve doğru zaman diliminde erişmesini sağlamanın en iyi yoludur. Saldırı yüzeyini azaltmak, içeriden gelen tehdidi en aza indirmek ve hassas BT kaynaklarını korumak için sağlam bir güvenlik politikası uygulamak için ayrıcalıkları yalnızca gerektiği zaman ve gerektiği şekilde verin. En Az Ayrıcalık İlkesine dayalı olarak sistemlere yalnızca gerektiği kadar ayrıcalıklı erişim sağlayın, ne daha fazla ne daha az.

Ölçeklenebilir PAM Artık Çok Kolay

Hem şirket içinde hem de bulutta en iyi Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) için ölçeklenebilir dağıtım deneyimini yaşayın.

Bir PAM çözümü dağıtmak tek seferlik bir proje değildir. WALLIX Bastion, kuruluşların çözümü makro düzeydeki ihtiyaçlara göre dağıtmasına olanak tanıyan modüler bir çözümdür ve ayrıcalık erişim güvenliğine uzun vadeli, sürdürülebilir bir yaklaşımı kolaylaştırmak için özellikleri birer birer başlatır. Sonuçları gösterin ve Bastion'u hızlı bir şekilde çalışır hale getirin ve değişim yönetimini kolaylaştırmak için aşamalı bir süreçte ek bileşenler ekleyin.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) BT ve OT kuruluşlarında giderek önem kazanıyor. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi araçlarını yönlendirmek ve görevlerini otomatikleştirmek için giderek daha fazla ayrıntı gerekiyor. WALLIX Bastion REST API ile kullanıcılar Bastion'un herhangi bir özelliğine normal kullanıcı arayüzünden erişiyormuş gibi erişebilirler. Geleneksel GUI'de bulunan herhangi bir özellik, Bastion'a erişen robota, gizli bilgilere ve kimlik bilgilerine erişim veya birden fazla sisteme erişim dahil olmak üzere üzerinde çalışan herhangi bir insanla aynı işlevsellik düzeyini sağlayan bir API aracılığıyla erişilebilir hale getirilir.

Güçlü Secret Yönetimi

 • Zorunlu kimlik bilgisi karmaşıklığı, kritik sistemlerin kimlik bilgilerinin katı parola kriterlerini karşılamasını sağlar
 • Paylaşılan veya ele geçirilen parolalarla ihlalleri durdurmak için kullanımdan sonra parolaların rutin olarak, hesaba veya etki alanına göre otomatik rotasyonu
 • Hizmet hesaplarının parola rotasyonundan sonra hizmetlerin otomatik olarak yeniden başlatılması
 • Secret'ları yüksek güvenlikli bir kasada saklayın
 • Herkes tarafından paylaşılan ve kullanılan genel Yönetici ve Kök parolalarını ortadan kaldırın

DevOps ve Otomasyon için AAPM

 • Uygulamadan uygulamaya güvenli parola yönetimi
 • Ansible, Terraform ve diğer benzer araçlara entegre edin
 • Mühür tabanlı AAPM ile Robotik Süreç Otomasyonu ve Makineden Makineye erişim güvenliğini sağlayın
 • Verimli ve güvenli otomasyon için açık metin komut dosyalarında ve yapılandırma dosyalarında sabit kodlanmış parolaları ortadan kaldırın
 • Bağlı endüstriyel ağ geçitleri için kolay şifre kontrolü sağlamak üzere endüstriyel sistemlerle entegre edin

WALLIX Bastion, KOBİ'lerden büyük hesaplara kadar kuruluşların tüm ihtiyaçlarını karşılar:

 • The Bastion platform (the Bastion) aşağıdaki PAM işlevlerini sunar:
  • Access control
  • Password vault
  • Privileged Session Management
  • Password and SSH Key Management
 • Bastion options:
  • Access Manager (AM)
  • Application to application Password management (AAPM)
  • Universal Tunneling (UT)
  • Privilege Elevation and Delegation Management (PEDM, BestSafe)
  • Authenticator (MFA)
  • HA 3+ Clustering (HA with 3 or more nodes per cluster)
  • WALLIX Academy
  • WALLIX Professional Services


      Wallix Bastion Broşürünü indirin!

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum