Sürdürülebilirlik

WOTECH Sürdürülebilirlik Stratejisini bütüncül bir yaklaşımla "SAFEGUARDING THE FUTURE" prensiplerini temel alarak ve BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle uyumlu bir şekilde kurgulamaktadır. Bu kapsamda; WOTECH hem kendi süreçlerini hem de içerisinde yer aldığı ekosistemi ve tüm paydaşlarını da motive ederek aynı plan çerçevesinde çalışmaya teşvik etmektedir. WOTECH; toplum, ekonomi ve dünya temaları özelinde aktif katılımla ve gönüllü iş birlikleriyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve bu dünyayı olumlu yönde geliştirebilmeyi kendisine amaç edinmektedir

Belgelerimiz

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi